Musik i skolan

Alla barn har inte möjlighet att få lära sig att spela ett instrument eller få chansen att utveckla sina drömmar och kunskaper inom musik. Redan i en förskoleålder får barnen i Sverige prova på olika ljud och i mellanstadiet brukar det finnas möjlighet att få spela ett instrument.

Musik i skolan är något som länge funnits och är ett sätt att väcka den kreativa och skapande sidan hos barnen. Musiklektionerna kan gå ut på allt från att lära sig att stämma en guitarr till att träna på en låt man vill sjunga på skolavslutningen. Detta är både ett roligt och spännande sätt för barnen att få lära sig ett ämne som inte betyder att man behöver sitta still och tyst, utan lämnar utrymme för fantasin att flöda.

Ju äldre man blir, ju närmare gymnasietiden kommer man. Att välja den estetiska inriktningen musik har blivit mer och mer populärt och en anledning till detta är att ungdomar känner att de får arbeta och studera något som faktiskt ligger i deras intresse. Detta är också ett mycket bra sätt att förbereda sig inför vuxenlivet, åtminstone om det är inom musikbranschen som man vill arbeta. Fördelen med denna gymnasiala inriktning är att man får chansen att välja just den inriktning inom musiken som intresserar mest. Det betyder att man kan välja att fokusera på sången, instrument eller till och med hur man mixar och skapr riktigt bra beats. Precis som alla andra gymnasielinjer i Sverige så löper denna under 3 år och vanligtvis så består majoriteten av skoldagarna genom att skapa.

Som förälder bör man glädjas åt om barnet väljer en inriktning inom musik. Skolan har en plikt gentemot eleverna och skolverket, vilket gör att alla kärnämnen fortfarande finns kvar. Den enda skillnaden är att man får rätt typ av kunskap av professionella lärare och kan utöva sin hobby under skoltid. Tyvärr är det inte ovanligt att ett intresse snabbt kan ta över all den lediga tid man har och på så sätt kan skolarbetet bli lidande. Genom att välja musiklinjen kan man ha möjlighet att utforska de områden man föredrar, samtidigt som man får en varierande och grundlig utbildning inom andra ämnen. Detta gör att fritiden inte längre behöver gå åt till musiken till 100% och man har på så sätt möjlighet att läsa läxor eller liknande.