Vårvisor

Ett säkert vårtecken för familjer är att barnen i familjen börjar öva på sånger inför skolavslutningen. Bland dessa sånger finns vissa klassiker som återkommer år efter år, och som inte bara sjungs i skolsammanhang, utan på vårkonserter i allmänhet och vid majbrasor.

En av dessa klassiska sånger är självklart ”Vintern rasat”, vars egentliga titel är ”Längtan till landet”. Att låten är klassisk är inte konstigt, då den har en nästan två hundra år lång historia. Låttexten var ursprungligen en vers som publicerades i boken Jägarens vila år 1838. Den melodi som vi känner så väl idag kom till året därefter, då Otto Lindblad tonsatte versen för manskör. Det är dock inte den ursprungliga verstexten som vi sjunger på skolavslutningar och vid majbrasor idag, utan en reviderad text som skrevs av Herman Sätherberg några år efter att melodin kommit till.

En annan ”låt” som barn får lära sig inför skolavslutningar är psalmen ”Den blomstertid nu kommer”, och den har ännu längre historia än ”Längtan till landet”, då texten till psalmen först trycktes år 1695. Den ska ha skrivits av superintendenten i Visby, Israel Kolmodin, även om vissa historiker menar att texten har sitt ursprung i äldre poesi som föregår kristendomen. Texten har sedan dess omarbetats flera gånger, och idag sjungs oftast bara en eller två verser av psalmen på skolavslutningar – de där betoningen ligger mest på naturen, och mindre på det religiösa temat.

Slutligen hör självklart ”Studentsången” våren till, och även i denna har Herman Sätherberg varit inblandad. Han skrev texten till låten, medan det var prins Gustaf som tonsatte den (även denna gång för manskör). Sången framfördes för första gången år 1852 av Allmänna Sången. Om ditt barn ska ta studenten i år, och vill ha nya kläder till alla de evenemang som kommer med studenten (som mösspåtagning och studentskiva) ska du gå in på Kidsbrandstore.se, där det finns ett stort utbud av snygga vårkläder. De passar utmärkt även till årets alla skolavslutningar för lite yngre barn.